Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / Καταγγελίες>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Καταγγελίες

Η ΑΔΑΕ εξετάζει καταγγελίες για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και απαντά σε ερωτήματα σχετικά με το απόρρητο.

  • Πληροφορίες για την υποβολή καταγγελίας, καθώς και για τη νομοθεσία που αφορά το απόρρητο υπάρχουν στον σύνδεσμο «Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τον πολίτη» της ΑΔΑΕ.
  • Οι καταγγελίες και τα ερωτήματα υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως (στη διεύθυνση: Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα), με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό +30 210 6387666, καθώς και ηλεκτρονικά (www.adae.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@adae.gr).

Καταγγελίες που σχετίζονται με ζητήματα προσωπικών δεδομένων υποβάλλονται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ για ζητήματα που αφορούν χρεώσεις λογαριασμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αρμόδια είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ