Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ενημέρωση

Εδώ μπορείτε να δείτε τις τελευταίες ειδήσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που αφορούν την Αρχή.

Μπορείτε να επιλέξτε συγκεκριμένη κατηγορία από το menu αριστερά.
Απόφαση υπ'αριθμ. 77/A/2013 (1/7/2014)

Κατηγορία: Αποφάσεις Οικονομικού με αριθμό απόφασης, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Επιλεγμένα
Απόφαση υπ'αριθμ. 138/2014 (13/5/2014)

Απονομή ηθικής αμοιβής του επαίνου σε υπάλληλο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 158/2014 (18/6/2014)

Έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «…», που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με το αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ204/18.12.2013 έγγραφο (αποστολή στις 17.12.2013 με ηλεκτρονικό...

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 198/2014 (18/6/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στην εταιρεία … κατόπιν των με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ130/13.05.2014 και ΑΔΑΕ 1455/02.06.2014 εγγράφων της εταιρείας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 199/2014 (18/6/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 646/05.03.2014 και αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1105/17.04.2014 στον πάροχο «…».

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Νομοθετικό Πλαίσιο, Νόμοι για το απόρρητο επικοινωνιών, Προεδρικά Διατάγματα της ΑΔΑΕ, Κανονιστικές Πράξεις της ΑΔΑΕ, Πράξεις της ΑΔΑΕ, Συστάσεις της ΑΔΑΕ, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ του Οικονομικού
Απόφαση υπ'αριθμ. 200/2014 (18/6/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στους παρόχους «…», «…» και «…», κατόπιν της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1407/28.05.2014 καταγγελίας.

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Νομοθετικό Πλαίσιο, Νόμοι για το απόρρητο επικοινωνιών, Προεδρικά Διατάγματα της ΑΔΑΕ, Κανονιστικές Πράξεις της ΑΔΑΕ, Πράξεις της ΑΔΑΕ, Συστάσεις της ΑΔΑΕ, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ του Οικονομικού
Απόφαση υπ'αριθμ. 201/2014 (19/6/2014)

Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για την διερεύνηση του καθεστώτος λειτουργίας της επιχείρησης με την επωνυμία «……»

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Νομοθετικό Πλαίσιο, Νόμοι για το απόρρητο επικοινωνιών, Προεδρικά Διατάγματα της ΑΔΑΕ, Κανονιστικές Πράξεις της ΑΔΑΕ, Πράξεις της ΑΔΑΕ, Συστάσεις της ΑΔΑΕ, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ του Οικονομικού
Αποτελέσματα 162 μέχρι 168 από τα συνολικά 843
Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρώτυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ