Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ενημέρωση

Εδώ μπορείτε να δείτε τις τελευταίες ειδήσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που αφορούν την Αρχή.

Μπορείτε να επιλέξτε συγκεκριμένη κατηγορία από το menu αριστερά.
Απόφαση υπ'αριθμ. 212/2014 (10/7/2014)

Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στον παρόχο «…...» κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 80/13.01.2014 καταγγελίας.

Κατηγορία: Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Νομοθετικό Πλαίσιο, Νόμοι για το απόρρητο επικοινωνιών, Προεδρικά Διατάγματα της ΑΔΑΕ, Κανονιστικές Πράξεις της ΑΔΑΕ, Πράξεις της ΑΔΑΕ, Συστάσεις της ΑΔΑΕ, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ του Οικονομικού, Γνωμοδοτήσεις της ΑΔΑΕ
Ανακοίνωση για τη διενέργεια ακρόασης (απόφαση 332/2013)

Κατηγορία: Εφημερίδα της υπηρεσίας, Επιλεγμένα, Ανακοινώσεις
Απόφαση υπ'αριθμ. 153/2014 (21/5/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στους παρόχους «….», «….» και «…...» κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 80/13.01.2014 καταγγελίας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ
Απόφαση υπ'αριθμ. 164/2014 (2/6/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στους παρόχους "…..." και "……" κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2101/11.10.2013 καταγγελίας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ
Απόφαση υπ'αριθμ. 136/2014 (28/5/2014)

Έγκριση της Έκθεσης Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία «….» αναφορικά με την πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ
Απόφαση υπ'αριθμ. 176/2014 (4/6/2014)

Έγκριση προμήθειας domain controller server για το δίκτυο της ΑΔΑΕ.

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ
Απόφαση υπ'αριθμ. 178/2014 (5/6/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για τη διενέργεια επιτόπιου έκτακτου ελέγχου στις εγκαταστάσεις των παρόχων "…." και "……." στο Ηράκλειο Κρήτης κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 80/13.1.2014 καταγγελίας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ
Αποτελέσματα 183 μέχρι 189 από τα συνολικά 841
Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρώτυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ