Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ενημέρωση

Εδώ μπορείτε να δείτε τις τελευταίες ειδήσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που αφορούν την Αρχή.

Μπορείτε να επιλέξτε συγκεκριμένη κατηγορία από το menu αριστερά.
Ανακοίνωση για τη διενέργεια ακρόασης (απόφαση 332/2013)

Κατηγορία: Εφημερίδα της υπηρεσίας, Επιλεγμένα, Ανακοινώσεις
Απόφαση υπ'αριθμ. 153/2014 (21/5/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στους παρόχους «….», «….» και «…...» κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 80/13.01.2014 καταγγελίας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ
Απόφαση υπ'αριθμ. 164/2014 (2/6/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στους παρόχους "…..." και "……" κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2101/11.10.2013 καταγγελίας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ
Απόφαση υπ'αριθμ. 136/2014 (28/5/2014)

Έγκριση της Έκθεσης Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία «….» αναφορικά με την πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ
Απόφαση υπ'αριθμ. 176/2014 (4/6/2014)

Έγκριση προμήθειας domain controller server για το δίκτυο της ΑΔΑΕ.

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ
Απόφαση υπ'αριθμ. 178/2014 (5/6/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για τη διενέργεια επιτόπιου έκτακτου ελέγχου στις εγκαταστάσεις των παρόχων "…." και "……." στο Ηράκλειο Κρήτης κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 80/13.1.2014 καταγγελίας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ
Απόφαση υπ'αριθμ. 179/2014 (5/6/2014)

Μετάβαση υπαλλήλων της Α.Δ.Α.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης για τη διεξαγωγή επιτόπιου έκτακτου ελέγχου στις εγκαταστάσεις των παρόχων "..." και "..."»

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ
Αποτελέσματα 190 μέχρι 196 από τα συνολικά 847
Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρώτυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ