Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ενημέρωση

Εδώ μπορείτε να δείτε τις τελευταίες ειδήσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που αφορούν την Αρχή.

Μπορείτε να επιλέξτε συγκεκριμένη κατηγορία από το menu αριστερά.
Απόφαση υπ'αριθμ. 149/2014 (14/5/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στον πάροχο «…» κατόπιν της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 994/08.04.2014 καταγγελίας.

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 150/2014 (14/5/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στον πάροχο «…» και σε λοιπούς φορείς κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 831/25.03.2014, 1061/14.04.2014 και 1062/14.04.2014 καταγγελίας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 151/2014 (14/5/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στην εταιρεία «…» κατόπιν της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2743/24.12.2013 καταγγελίας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 54/2014 (2014)

Eξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών της εταιρείας με την επωνυμία «…………..»

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 52/2014 (2014)

Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας με την επωνυμία «……………..».

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 129/2014 (2/5/2014)

Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας με την επωνυμία «…..» και αριθμό μητρώου ΕΕΤΤ…..

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 140/2014 (28/5/2014)

Έγκριση Έκθεσης Eλέγχου κατόπιν καταγγελίας (αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 30/07.01.2014) στον πάροχο «…», και απαντητικής επιστολής προς τoν καταγγέλλοντα.

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Αποτελέσματα 190 μέχρι 196 από τα συνολικά 824
Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρώτυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ