Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ενημέρωση

Εδώ μπορείτε να δείτε τις τελευταίες ειδήσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που αφορούν την Αρχή.

Μπορείτε να επιλέξτε συγκεκριμένη κατηγορία από το menu αριστερά.
Απόφαση υπ'αριθμ. 134/2014 (28/5/2014)

Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «….» και αριθμό μητρώου ΕΕΤΤ……...

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 141/2014 (28/5/2014)

Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας (αρ.πρωτ. ΑΔΑΕ 2445/18.11.2013) στους παρόχους «…» και «…» και απαντητικής επιστολής προς τον καταγγέλλοντα

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 142/2014 (28/5/2014)

Έγκριση της Έκθεσης Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία «…» αναφορικά με την πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 146/2014 (28/5/2014)

Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «…» που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ ΕΜΠ 233/29.08.12 έγγραφο και αναθεωρήθηκε με τα με αριθμό...

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 159/2014 (28/5/2014)

Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για την διερεύνηση του καθεστώτος λειτουργίας της επιχείρησης με την επωνυμία «…»

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 160/2014 (28/5/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στην εταιρεία «…» κατόπιν των με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 713/28.02.2014, ΑΔΑΕ 810/21.03.2014 και ΑΔΑΕ ΕΜΠ88/02.04.2014, ΑΔΑΕ ΑΠΡ1079/01.04.2014 και ΑΔΑΕ ΑΠΡ 1105/03.04.2014, ΑΔΑΕ...

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 161/2014 (28/5/2014)

Έγκριση ανάθεσης του καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων της ΑΔΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ATTIC Ε.Π.Ε.»

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Αποτελέσματα 197 μέχρι 203 από τα συνολικά 824
Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρώτυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ