Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ενημέρωση

Εδώ μπορείτε να δείτε τις τελευταίες ειδήσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που αφορούν την Αρχή.

Μπορείτε να επιλέξτε συγκεκριμένη κατηγορία από το menu αριστερά.
Απόφαση υπ'αριθμ. 132/2014 (2/5/2014)

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μηνός Μαΐου 2014

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 154/2014 (22/5/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στον πάροχο «….» σύμφωνα με την από 19.03.2014 απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 119/2014 (19/5/2014)

Εξαίρεση της εταιρείας «…………» από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 120/2014 (19/5/2014)

Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο « ……………»(Α.Μ.ΕΕΤΤ «…..»)

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 148/2014 (14/5/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στον πάροχο «…» κατόπιν καταγγελίας με τα υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 934/03-04-2014 και 1104/02-04-2014 έγγραφα.

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 149/2014 (14/5/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στον πάροχο «…» κατόπιν της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 994/08.04.2014 καταγγελίας.

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 150/2014 (14/5/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στον πάροχο «…» και σε λοιπούς φορείς κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 831/25.03.2014, 1061/14.04.2014 και 1062/14.04.2014 καταγγελίας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Αποτελέσματα 197 μέχρι 203 από τα συνολικά 836
Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρώτυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ