Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ενημέρωση

Εδώ μπορείτε να δείτε τις τελευταίες ειδήσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που αφορούν την Αρχή.

Μπορείτε να επιλέξτε συγκεκριμένη κατηγορία από το menu αριστερά.
Απόφαση υπ'αριθμ. 198/2014 (18/6/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στην εταιρεία … κατόπιν των με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ130/13.05.2014 και ΑΔΑΕ 1455/02.06.2014 εγγράφων της εταιρείας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας
Απόφαση υπ'αριθμ. 199/2014 (18/6/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 646/05.03.2014 και αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1105/17.04.2014 στον πάροχο «…».

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Νομοθετικό Πλαίσιο, Νόμοι για το απόρρητο επικοινωνιών, Προεδρικά Διατάγματα της ΑΔΑΕ, Κανονιστικές Πράξεις της ΑΔΑΕ, Πράξεις της ΑΔΑΕ, Συστάσεις της ΑΔΑΕ, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ του Οικονομικού
Απόφαση υπ'αριθμ. 200/2014 (18/6/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στους παρόχους «…», «…» και «…», κατόπιν της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1407/28.05.2014 καταγγελίας.

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Νομοθετικό Πλαίσιο, Νόμοι για το απόρρητο επικοινωνιών, Προεδρικά Διατάγματα της ΑΔΑΕ, Κανονιστικές Πράξεις της ΑΔΑΕ, Πράξεις της ΑΔΑΕ, Συστάσεις της ΑΔΑΕ, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ του Οικονομικού
Απόφαση υπ'αριθμ. 201/2014 (19/6/2014)

Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για την διερεύνηση του καθεστώτος λειτουργίας της επιχείρησης με την επωνυμία «……»

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Νομοθετικό Πλαίσιο, Νόμοι για το απόρρητο επικοινωνιών, Προεδρικά Διατάγματα της ΑΔΑΕ, Κανονιστικές Πράξεις της ΑΔΑΕ, Πράξεις της ΑΔΑΕ, Συστάσεις της ΑΔΑΕ, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ του Οικονομικού
Απόφαση υπ'αριθμ. 202/2014 (19/6/2014)

Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στον παρόχο «…….» κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 80/13.01.2014 καταγγελίας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Νομοθετικό Πλαίσιο, Νόμοι για το απόρρητο επικοινωνιών, Προεδρικά Διατάγματα της ΑΔΑΕ, Κανονιστικές Πράξεις της ΑΔΑΕ, Πράξεις της ΑΔΑΕ, Συστάσεις της ΑΔΑΕ, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ του Οικονομικού
Απόφαση υπ'αριθμ. 203/2014 (20/6/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στους παρόχους «……» και «……» κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2743/24.12.2013 καταγγελίας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Νομοθετικό Πλαίσιο, Νόμοι για το απόρρητο επικοινωνιών, Προεδρικά Διατάγματα της ΑΔΑΕ, Κανονιστικές Πράξεις της ΑΔΑΕ, Πράξεις της ΑΔΑΕ, Συστάσεις της ΑΔΑΕ, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ του Οικονομικού
Απόφαση υπ'αριθμ. 206/2014 (24/6/2014)

Σύσταση ομάδας ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στην εταιρεία “……..” κατόπιν του με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ130/13.5.2014 εγγράφου της εταιρείας

Κατηγορία: Επιλεγμένα, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, Εφημερίδα της υπηρεσίας, Νομοθετικό Πλαίσιο, Νόμοι για το απόρρητο επικοινωνιών, Προεδρικά Διατάγματα της ΑΔΑΕ, Κανονιστικές Πράξεις της ΑΔΑΕ, Πράξεις της ΑΔΑΕ, Συστάσεις της ΑΔΑΕ, Αποφάσεις της ΑΔΑΕ του Οικονομικού
Αποτελέσματα 197 μέχρι 203 από τα συνολικά 875
Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρώτυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ