Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Επιλεγμένα


                                                                                                                                Μαρούσι 19.12.2022

                                                                      AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
                 Ορισμός Μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Δ.Α.Ε. με κλήρωση


Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), προκειμένου να προχωρήσει στον νέο ορισμό μελών του Υπηρεσιακού της Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄/27.02.2016), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄/27.05.2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51Α΄/12.03.2012) με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄/20.09.2002), πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση την Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022, στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Αρχής (Ιερού Λόχου 3, 151 24 Μαρούσι, 3ος όροφος) για την ανάδειξη ενός μέλους της οικείας Αρχής και ενός μέλους άλλης Ανεξάρτητης Αρχής, με τους αναπληρωτές τους με σκοπό τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Δ.Α.Ε.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί από τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε., κ. Χρήστο Ράμμο.


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ