Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ανακοινώσεις


Στις 18 Ιανουαρίου 2010, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της ΑΔΑΕ η υπ'αριθμ. 06/2010 απόφαση της Ολομελείας της ΑΔΑΕ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΑΔΑΕ ως Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προκηρύχθηκε με την από 1317/04.06.2009 προκήρυξη της ΑΔΑΕ, με το περιεχόμενο σε αυτήν Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων.

Ενστάσεις επιτρέπονται από την 19-1-2009 και για 10 ημέρες.


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ