Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ανακοινώσεις


Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ανακοίνωσε την απόφασή του με την οποία επιβεβαιώνει ότι το δίκαιο της ΕΕ απαγορεύει την εθνική νομοθεσία που ζητά από έναν πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να πραγματοποιεί τη γενική και αδιάκριτη διαβίβαση ή διατήρηση δεδομένων κίνησης και δεδομένων θέσης με σκοπό την καταπολέμηση του εγκλήματος εν γένει ή τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας (Case C-623/17,Privacy International, and in Joined CasesC-511/18,La Quadrature du Net and Others,C-512/18).


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ