Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Επιλεγμένα


                                                                                                                       Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020  

                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Ταχυδρομικές υπηρεσίες και προστασία του δικαιώματος στο απόρρητο της επικοινωνίας

Στις 9 Οκτωβρίου, καθιερώθηκε  να εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων ήδη από το 1969, όταν ο κύριος στόχος του κλάδου ήταν η ελεύθερη ροή αλληλογραφίας σε όλο τον κόσμο. Οι σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς και συνδέονται όλο και πιο στενά με το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχοντας μια κρίσιμη υποδομή για οικονομική ανάπτυξη, όπως σημειώνει η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU).

Μέριμνα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) είναι η ασφάλεια των ταχυδρομικών υπηρεσιών για την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, καθώς και για την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης των χρηστών στις υπηρεσίες αυτές, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για οικονομική ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων, η ΑΔΑΕ εκδίδει κανονισμούς, διενεργεί ελέγχους στις ταχυδρομικές εταιρείες, αναπτύσσει συνεργασίες με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και συνδράμει εκπαιδευτικές δράσεις για την προστασία του απορρήτου. Επίσης,  εξετάζει καταγγελίες πολιτών που σχετίζονται με:

•    Διάνοιξη του ταχυδρομικού αντικειμένου και αποκάλυψη του περιεχομένου του
•    Απώλεια ή μερική απώλεια του ταχυδρομικού αντικειμένου
•    Λανθασμένη επίδοση

Παράλληλα, είναι σημαντικό οι χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών να υιοθετούν απλά μέτρα ασφάλειας όπως:

  • Κατάλληλη συσκευασία του αντικειμένου προς αποστολή σύμφωνα με τις οδηγίες του ταχυδρομικού παρόχου, ώστε να αποφευχθεί φθορά και διακινδύνευση παραβίασης του απορρήτου.
  • Τοποθέτηση γραμματοκιβωτίου ανά οικία/διαμέρισμα

Η ΑΔΑΕ προτρέπει τους πολίτες να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματά τους ως χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και για τους νέους τρόπους διαχείρισης και επίδοσης αντικειμένων. Σχετικές πληροφορίες περιέχονται στον ιστοχώρο της Αρχής, όπου βρίσκεται αναρτημένο και ένα ερωτηματολόγιο για να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους.  http://www.adae.gr/i-adae/tomeis-drasis/post/quiz/


Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)  ιδρύθηκε για την προάσπιση του κατοχυρωμένου με το άρθρο 19 του Συντάγματος δικαιώματος στο απόρρητο των επικοινωνιών.  Η ΑΔΑΕ εκδίδει κανονισμούς οι οποίοι υποχρεώνουν τις εταιρείες να εφαρμόζουν μέτρα ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επίσης, διενεργεί ελέγχους, αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία, στις επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι καταγγελίες ή τα ερωτήματα των πολιτών σχετικά με το απόρρητο των ταχυδρομικών υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής www.adae.gr

 


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ