Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Επιλεγμένα


 

                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων στις 9 Οκτωβρίου, η ΑΔΑΕ προτρέπει τους πολίτες σε περίπτωση που τους παραδοθεί ανοιχτό ή φθαρμένο ένα συστημένο  ή απλό ταχυδρομικό αντικείμενο ή υπάρχει απώλεια αυτού, να υποβάλλουν άμεσα καταγγελία στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

Ο ταχυδρομικός τομέας άλλαξε άρδην τα τελευταία χρόνια και ενέχει περισσότερους κινδύνους σε σχέση με το παρελθόν. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου δημιούργησε περισσότερα κανονιστικά προβλήματα αναδεικνύοντας τόσο τις αδυναμίες της αγοράς όσο και των φορέων.
Η συνταγματικά κατοχυρωμένη κατά το άρθρο 19 του Συντάγματος Ανεξάρτητη Αρχή, ΑΔΑΕ, έχει ως αποστολή της τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών επικοινωνιών. Η Αρχή βάσει του θεσμικού της ρόλου και των αρμοδιοτήτων της εγγυάται την ασφάλεια και προστασία του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.
Το φετινό μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων είναι η ανάληψη συντονισμένων δράσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ταχυδρομικού κλάδου, καθώς και η πράσινη λειτουργία του με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια και το απόρρητο.

Η Διεύθυνση Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Επικοινωνιών της ΑΔΑΕ παρακολουθεί  τις  νέες τεχνολογίες (υπηρεσιών και μεταφορών) και τα πρότυπα που αφορούν στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών λαμβάνοντας υπόψη και το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ).   Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή συμμετέχει  στο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας EACEA Erasmus+ “DigiGreen Post: Towards a more digital and greener Postal Era” που αφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ταχυδρομικού τομέα, με σκοπό την εκπόνηση Ψηφιακής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του Ταχυδρομικού Τομέα και στην ανάπτυξη νέων «ψηφιακών και πράσινων» δεξιοτήτων των ταχυδρομικών φορέων. Επίσης, η Αρχή συμμετέχει υποβάλλοντας την τεχνογνωσία της και τις θέσεις της σε ευρωπαϊκά και διεθνή σώματα, όπως στο Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP).

Επίσης, η Αρχή οργανώνει εκπαιδεύσεις διανομέων, χρησιμοποιώντας ειδικό για αυτούς οπτικοακουστικό υλικό, καθώς έχει επισημάνει την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των υπαλλήλων του ταχυδρομικού τομέα σε ζητήματα απορρήτου. Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της σε ζητήματα εκπαίδευσης των ταχυδρομικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ταχυμεταφορών για τη δημιουργία κουλτούρας απορρήτου υπήρξε συνεργαζόμενος εταίρος σε Ευρωπαϊκά (NewPost: :Upgrading the EU Postal Sector with new skills) ή  εθνικά  έργα.


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ