Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Επιλεγμένα


                                                                                                                                                                                                                                                                                                Αθήνα, 27/6/2020

 

                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΔΑΕ

       ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ


Είναι γνωστό ότι στο ελληνικό σύστημα δικαίου, το απόρρητο της ελεύθερης επικοινωνίας ή ανταπόκρισης είναι απολύτως απαραβίαστο. Η μέριμνα για την προστασία του δε και οι σχετικές οργανωτικές εγγυήσεις, στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Συντάγματος, απορρέουν τόσο από τα όργανα της δικαστικής εξουσίας, όσο και από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Σε σχέση με την από 24.06.2020 ανοιχτή επιστολή - καταγγελία της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) για ζητήματα απορρήτου των επικοινωνιών, η ΑΔΑΕ επισημαίνει κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς της, τα ακόλουθα:    

Με αυτονόητο σεβασμό στο δικαίωμα διασφάλισης του απορρήτου που αφορά ειδικότερα τα πολιτικά κόμματα ως φορείς της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, κατά το άρθρο 29 του Συντάγματος, η ΑΔΑΕ σε σχέση με καταγγελίες που υποβλήθηκαν από το ΚΚΕ ενώπιόν της, κατά τα έτη 2016, 2017 και 2019, ολοκλήρωσε ενδελεχώς και σε επίκαιρο χρόνο τη διερεύνησή τους, έθεσε δε, ως όφειλε, τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου  (πρακτικό 5 της από 25.1.2017/5ης συνεδρίασης, πρακτικό 67 από 20.9.2017/67ης συνεδρίασης και πρακτικό 46 της  από 8.11.2019/46ης συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής) υπόψη τόσο του ΚΚΕ, όσο και άλλων θεσμικών οργάνων.

Περαιτέρω, σε σχέση με τις αναφορές του ίδιου κόμματος σε πρόσφατα περιστατικά που κατ’ εκτίμησή του, εγείρουν εκ νέου υποψίες παραβίασης του απορρήτου, καμία σχετική καταγγελία, δεν περιήλθε στην ΑΔΑΕ, μέχρι σήμερα.

 

                                                                                                               26/6/2020

                                                                                                   Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΑΕ


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ