Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Επιλεγμένα


Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Χρήστος Ζαμπίρας απηύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα με θέμα «Κυβερνοασφάλεια και Δημόσια Διοίκηση», που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ, τη Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο κ. Ζαμπίρας τόνισε ότι για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί το τρίπτυχο της κυβερνοασφάλειας δηλαδή η  Εμπιστευτικότητα, η Ακεραιότητα και η Διαθεσιμότητα της πληροφορίας που επεξεργάζεται και ανταλλάσσεται μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και μεταξύ του κράτους και του πολίτη. Για την εξουδετέρωση των απειλών για την κυβερνοασφάλεια είναι αναγκαίο  να ληφθούν μέτρα όπως η αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών  οι οποίες θα πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς στις τεχνολογικές εξελίξεις. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην εμπειρία της ΑΔΑΕ ως προς την προστασία του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως υποσύνολο της έννοιας της κυβερνοασφάλειας. Η Αρχή εποπτεύει και ελέγχει με επιτυχία  τα τελευταία 13 και πλέον χρόνια τους παρόχους για την ορθή εφαρμογή των επικαιροποιημένων κανονισμών της.

Οι ελεγχόμενες εταιρίες, με βάση μια περιοδική διαδικασία διαχείρισης ρίσκου, προσαρμόζουν δομές διακυβέρνησης, πολιτικές ασφάλειας, διαδικασίες, οργανογράμματα, και  τεχνολογίες προκειμένου να αντιμετωπίζουν προληπτικά και κατασταλτικά  τις απειλές ή τυχόν περιστατικά ασφάλειας.  Με τον τρόπο αυτό, η ΑΔΑΕ έχει επιτύχει να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί  η απαραίτητη  κουλτούρα ασφάλειας στην κοινότητα των παρόχων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ