Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Εκδηλώσεις


Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016, ξεκίνησαν οι εργασίες του 6ου Infocom Security για την Ασφάλεια Πληροφοριών στην Ελλάδα.  Χαιρετισμό στους συνέδρους απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστος Ζαμπίρας. Στον χαιρετισμό του ο κύριος Ζαμπίρας αναφέρθηκε στις δυνατότητες  και τα οφέλη που προσφέρει η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη σύγχρονη επιχείρηση και την κοινωνία και τόνισε τoν σημαντικό ρόλο της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων όλων των στελεχών του κλάδου, ανάγκη η οποία αναδεικνύεται από τη θεματολογία του Συνεδρίου.  Αναφερόμενος στη δραστηριότητα της ΑΔΑΕ, τόνισε ότι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ασφάλειας για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών αποτελεί βασικό στόχο της Αρχής. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να ευαισθητοποιηθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνιών, οι χρήστες και συνδρομητές, αλλά και η Πολιτεία, η οποία θα πρέπει να  παρέχει τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα μέσα – κανονιστικά, υποδομής κλπ. – ώστε η Αρχή να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της και να αναβαθμίζει ανάλογα τις δυνατότητές της.

Περισσότερες Πληροφορίες: "Συνέδριο Infocom Security"


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ