Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Δελτία τύπου


Εξ’ αφορμής πρόσφατων δημοσιευμάτων του Τύπου και σχετικών τηλεοπτικών εκπομπών, που αναφέρονται σε δυνατότητες ανεξέλεγκτης απομακρυσμένης πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα παρόχων από τους προμηθευτές τους, ανακοινώνουμε τα εξής:

Οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνιών, με βάση σχετική υποχρέωση που προκύπτει από τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ, έχουν εκπονήσει Πολιτικές Ασφάλειας οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Αρχή. Σύμφωνα με τις Πολιτικές αυτές που τέθηκαν σε ισχύ από το 2006, οι απομακρυσμένες προσβάσεις στα δίκτυα των παρόχων από τους προμηθευτές, στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης ή δοκιμών, πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένη αυστηρή διαδικασία σε όλες τις φάσεις τους.

Πιο συγκεκριμένα από τους παρόχους, που έχουν και την συνολική ευθύνη της λειτουργίας του δικτύου τους, πρέπει να εγκρίνεται κάθε απομακρυσμένη πρόσβαση και να παρακολουθείται η οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται κατά τη διάρκεια της.

Η ΑΔΑΕ διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τακτικούς και έκτακτους ελέγχους αναφορικά με την εφαρμογή των εγκεκριμένων Πολιτικών Ασφάλειας και των σχετικών διαδικασιών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η απομακρυσμένη πρόσβαση.


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ