Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Επιλεγμένα


                                                                                                                                 Αθήνα 16/7/2019
                                             

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                     Επιδόθηκε στον  Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Έκθεση Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ

Ο νέος Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χ. Ράμμος, μαζί με τον Αντιπρόεδρο Μ. Σακκά επισκέφθηκαν την Τρίτη 16 Ιουλίου τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  Π. Παυλόπουλο και του ενεχείρισαν την Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής του έτους 2018.  

Κατά την διάρκεια της εν λόγω συνάντησης ο Πρόεδρος της Αρχής ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την τρέχουσα κατάσταση της ΑΔΑΕ και για τον σχεδιασμό του σε σχέση με τη λειτουργία της Αρχής και την εν γένει αναβάθμισή της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον Χ. Ράμμο για την επιλογή του, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Αρχή και ενθάρρυνε τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Αρχής στην εκτέλεση του έργου τους.

Ο  Αντιπρόεδρος Μ. Σακκάς ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για επί μέρους θέματα των πεπραγμένων του παρελθόντος ημερολογιακού έτους.

Εικ 1: Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χ. Ράμμος επισκέφτηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

 

Εικ 2: Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χ. Ράμμος (αριστερά) και ο Αντιπρόεδρος Μ. Σακκάς επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Εικ. 3: Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ  Χ. Ράμμος (αριστέρα) και ο Αντιπρόεδρος Μ. Σακκάς παρέδωσαν την Έκθεση Πεπραγμένων στον Πρόεδρο της Βουλής.

 

Βλ. Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ