Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Δελτία τύπου


Αναφορικά με δημοσιεύματα ημερησίων εφημερίδων σχετικά με απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. ως προς τον έλεγχο της εταιρείας Ericsson, η Αρχή ανακοινώνει τα εξής:

  1. Η Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. σε συνέχεια σχετικών συζητήσεων και αφού έλαβε υπόψη της σχετικό Πόρισμα Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που είχε διατυπωθεί ήδη από το έτος 2005, αποφάσισε ομόφωνα, σε συνεδρίαση της 1ης/11/2006, ότι δεν έχει αρμοδιότητα εκ του ιδρυτικού της νόμου (Ν.3115/2003 άρθρο 6 παρ.1α) να πραγματοποιήσει έλεγχο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ericsson.
  2. Η Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., στην ίδια συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα ότι έχει αρμοδιότητα για επιβολή κυρώσεων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβιάζει την νομοθεσία περί απορρήτου επικοινωνιών (άρθρο 11 του νόμου 3115/2003). Στο πλαίσιο της κυρωτικής αυτής αρμοδιότητας της Α.Δ.Α.Ε. εξετάζεται και η περίπτωση της εταιρείας Ericsson.

Κατά συνέπεια τα αναφερόμενα σε ορισμένα δημοσιεύματα των εφημερίδων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ