Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Δελτία τύπου


Σχετικά με όσα αναφέρθηκαν για την Α.Δ.Α.Ε. σε τηλεοπτική εκπομπή, αναφορικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε κινητά τηλέφωνα, η Α.Δ.Α.Ε., σε συνέχεια προηγούμενου σχετικού δελτίου τύπου της, ανακοινώνει ότι εκ του καταστατικού της νόμου, έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία, τράπεζες δεδομένων και έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), άλλων δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών, επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με ταχυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες υπηρεσίες σχετικές με την ανταπόκριση και την επικοινωνία.

Η Α.Δ.Α.Ε., ως εκ τούτου, δεν έχει αρμοδιότητα ενημέρωσης των συνδρομητών, όπως επίσης δεν έχει αρμοδιότητα επί της πιστοποίησης και ελέγχου των τερματικών συσκευών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Η Α.Δ.Α.Ε. παρά την έλλειψη αρμοδιότητας, έχει εκδώσει σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ. σε μεγάλο αριθμό, ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο αναφέρεται σε μέτρα αυτοπροστασίας των συνδρομητών από κινδύνους που μπορούν να προέλθουν από κακόβουλες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στις τερματικές συσκευές.

Επίσης η Α.Δ.Α.Ε. έχει πραγματοποιήσει ανοικτή ημερίδα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα ασφάλειας επικοινωνιών, πρόκειται δε να επαναλάβει την ημερίδα αυτή εντός του μηνός Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ