Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Επιλεγμένα


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8/10/2021

                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων και προστασία του δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίας

 

      Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ταχυδρομείων στις 9 Οκτωβρίου, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) επισημαίνει την αναγκαιότητα εκπαίδευσης του προσωπικού των ταχυδρομικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και την προστασία του απορρήτου των ταχυδρομικών επικοινωνιών.

    Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η εκπαίδευση αναδεικνύεται ως ένας ζωτικής σημασίας παράγοντας για την προστασία του απορρήτου και τη λειτουργία των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, γεγονός που οδήγησε την ΑΔΑΕ στη δραστηριοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης των ταχυδρομικών υπαλλήλων αναφορικά με τα ζητήματα του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η Αρχή συμμετείχε ως συνεργαζόμενος εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο NewPost με θέμα “Upgrading the EU postal Sector with new skills”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus +2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούλιο 2021 και υλοποιήθηκε από μια κοινοπραξία 11 οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Ταχυδρομικών Φορέων (PostEurop), της ΑΔΑΕ, παρόχων καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και φορέων εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσόντων.      

    Μέσω του έργου αναπτύχθηκε ένα κοινό πρόγραμμα κατάρτισης για υπαλλήλους θυρίδας, καθώς και για ταχυδρόμους, στο οποίο εντάχθηκε και η θεματολογία για το απόρρητο και την ασφάλεια των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στόχος είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του ταχυδρομικού τομέα, ενώ για πρώτη φορά δημιουργήθηκε πιστοποίηση των ταχυδρομικών υπαλλήλων των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. με τη στήριξη της PostEurop, η οποία αναγνωρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (EuroCert).              

    Επιπλέον, σε εθνικό επίπεδο, η ΑΔΑΕ συνέβαλε στην εκπαίδευση στελεχών του ταχυδρομικού τομέα, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2021. Ειδικότερα, η Αρχή έδωσε προτεραιότητα στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης  «Α’ Κύκλος εκπαίδευσης-Startup Project» για τους προϊσταμένους του ταχυδρομικού τομέα σε μονάδες των ΕΛΤΑ, αναδεικνύοντας τα κρίσιμα ζητήματα της ασφάλειας και του απορρήτου στα ταχυδρομικά δίκτυα.       

    Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας στις ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι μια από τις κύριες αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, η οποία ιδρύθηκε για την προάσπιση του κατοχυρωμένου με το άρθρο 19 του Συντάγματος δικαιώματος στο απόρρητο των επικοινωνιών.

 

Δελτίο Τύπου:Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων και προστασία του δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίας (8/10/2021) Free PDF Download Icon, Symbol. PNG, SVG Download.


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ