Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Επιλεγμένα


Παράδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κ. Αντώνη Συρίγο συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) κ. Χρήστος Ζαμπίρας και ο Αντιπρόεδρός της κ. Μιχάλης Σακκάς για την παράδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ για το 2017.

«Στόχος της ΑΔΑΕ είναι πρωτίστως η πρόληψη των παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιών», τόνισε ο κ. Ζαμπίρας.  «Για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι απαραίτητο οι εταιρίες να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα και πολιτικές ασφάλειας ώστε να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας». Σήμερα, οι χρήστες και συνδρομητές υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και πρόσβασης στο διαδίκτυο απολαμβάνουν υπηρεσίες από παρόχους που διαθέτουν εγκεκριμένες από την ΑΔΑΕ πολιτικές ασφάλειας, σύμφωνες με τους Κανονισμούς της Αρχής. Αντίστοιχα, στην ταχυδρομική αγορά, περισσότερο από το 95% των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινούνται από εταιρίες που διαθέτουν εγκεκριμένες πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου. Παράλληλα, η ΑΔΑΕ συνεχίζει να δραστηριοποιείται για την ευαισθητοποίηση των χρηστών και συνδρομητών σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Βουλής ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου της Αρχής, καθώς και για την πρόοδο των προσπαθειών επίλυσης  ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της, όπως η ανάγκη αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου, οι ελλείψεις σε πόρους, στελεχιακό δυναμικό και τεχνικό εξοπλισμό. Ο κ. Ζαμπίρας εξέφρασε την άποψη ότι «Παρ’ όλες τις δυσκολίες, η ΑΔΑΕ συμβάλλει σημαντικά στην προάσπιση του θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίας και είμαι αισιόδοξος ότι με την συνδρομή της Πολιτείας θα συνεχίσει να το κάνει αποτελεσματικά».

Η Έκθεση Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο: Έκθεση Πεπραγμένων

                               

     Παράδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

                                                        Αθήνα 2-10-2018                                                               


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ