Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ανακοινώσεις


Η Α.Δ.Α.Ε. διεξάγει δημόσια διαβούλευση επί του προσχεδίου του νέου Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις και τις απόψεις τους μέχρι την 16η Μαΐου 2011, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kanonismos@adae.gr. Οι απαντήσεις θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως (εταιρεία, φυσικό πρόσωπο, στοιχεία επικοινωνίας) ώστε να είναι δυνατή η επικoινωνία για διευκρινίσεις. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Α.Δ.Α.Ε. προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να παραστούν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την 7η Απριλίου 2011 και ώρα 10:00 στις εγκαταστάσεις της Αρχής (Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι), με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί του κειμένου και την παροχή διευκρινήσεων.

Το προσχέδιο του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών  που τίθεται σε διαβούλευση είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της Α.Δ.Α.Ε. (www.adae.gr) και δεν δεσμεύει την Αρχή ως προς το περιεχόμενο του νέου Κανονισμού.


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ