Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Προκηρύξεις Θέσεων


Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) προκηρύσσει την πλήρωση τριών θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:
Δύο (2) θέσεις με γνωστικό αντικείμενο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία που ορίστηκε από την 11η Φεβρουαρίου 2009 έως την 3η Μαρτίου 2009 , είκοσι (20) ημέρες από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στα γραφεία της ΑΔΑΕ (Ιερού Λόχου 3, ΤΚ 151 24 Μαρούσι, τηλ. 210 63 87 600).
Το κείμενο της Προκήρυξης μπορούν να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι και από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 694/τ.Α.Σ.Ε.Π./31.12.2008)


YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ