Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Δημοσιεύσεις


O Καθηγητής  Στέφανος Γκρίτζαλης, Μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, συνεπιμελήθηκε την έκδοση του συλλογικού τόμου:  Ασφάλεια  Πληροφοριών  και Συστημάτων  στον  Κυβερνοχώρο,  Σ.  Κάτσικας,  Σ.  Γκρίτζαλης,  Κ. Λαμπρινουδάκης  (Επιμέλεια Έκδοσης), 2021, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

Η γνωστική περιοχή της Ασφάλειας Πληροφοριών και Συστημάτων στον Κυβερνοχώρο (Information and Systems Security in Cyberspace) προσελκύει, σε παγκόσμια κλίμακα, ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ερευνητές, τους μελετητές και τους επαγγελματίες στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και σε περιβάλλοντα εφαρμογής. Το ενδιαφέρον αυτό  αποτυπώνεται και στα προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της χώρας μας, στα οποία έχει ενταχθεί πληθώρα μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ό παρών συλλογικός τόμος είναι το αποτέλεσμα κοπιώδους συλλογικής προσπάθειας σημαντικού αριθμού εξειδικευμένων επιστημόνων, με μακρά ερευνητική, μελετητική, επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία σε συναφή θέματα. Ο συλλογικός αυτός τόμος απευθύνεται τόσο σε φοιτητές και φοιτήτριες, όσο και σε επιστήμονες - επαγγελματίες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίο επιθυμούν να αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις για να είναι σε θέση να ασχοληθούν δημιουργικά με θέματα ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων στον κυβερνοχώρο.

Τα επιμέρους θέματα που αναλύονται στον παρόντα συλλογικό τόμο περιλαμβάνουν:
[α] Οργανωσιακές, κανονιστικές, και ανθρώπινες πτυχές της ασφάλειας πληροφοριών (Διακυβέρνηση και διοίκηση ασφάλειας πληροφοριών, Νομικά και κανονιστικά θέματα ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων, Ασφάλεια και ανθρώπινος παράγοντας, Μοντέλα επιθέσεων και επιτιθέμενων, Ιδιωτικότητα και τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας, Ασφάλεια, ιδιωτικότητα και ευχρηστία),
[β] Ασφάλεια Συστημάτων (Εφαρμοσμένη κρυπτογραφία, Αυθεντικοποίηση, Διαχείριση ταυτοτήτων, Έλεγχος προσπέλασης και εξουσιοδότηση, Ασφάλεια στα λειτουργικά συστήματα και στην εικονικοποίηση, Ασφάλεια βάσεων δεδομένων, Ασφάλεια κατανεμημένων συστημάτων, Ασφάλεια δεδομένων μεγάλου όγκου,  Ασφάλεια σε περιβάλλον αλυσίδας μπλοκ (blockchain), Ψηφιακή δικανική),
[γ] Ασφάλεια λογισμικού (Τεχνολογία αποτύπωσης απαιτήσεων ασφάλειας, Τεχνολογία αποτύπωσης απαιτήσεων ιδιωτικότητας, Τεχνολογία ασφαλούς λογισμικού, Κακόβουλο λογισμικό, Ασφάλεια στον παγκόσμιο ιστό),
[δ] Ασφάλεια υποδομών (Ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών, Ασφάλεια στο υλικό, Ασφάλεια κυβερνοφυσικών (cyber physical) συστημάτων).

Οι επιστημονικοί επιμελητές του συλλογικού τόμου είναι πανεπιστημιακοί Καθηγητές ασχολούμενοι διδακτικά, ερευνητικά και μελετητικά, για περισσότερα από τριάντα χρόνια, με θέματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας, έχουν διδάξει σχετικά μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ συμμετέχουν, από διάφορες θέσεις, στην πρόοδο της γνωστικής αυτής περιοχής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


                                     


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ