Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Δημοσιεύσεις


Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στο 2ο European Postal Sector Conference, τελική εκδήλωση του έργου «NewPost»

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο Συνέδριο  “NEWPOST Project- 2nd European  Postal Sector Conference”, της τελικής εκδήλωσης του Ευρωπαϊκού Έργου NewPost “Upgrading the EU postal Sector with new skills” που διεξήχθη στις 13 Ιουλίου 2021,  στο οποίο παρουσιάστηκαν εξελίξεις σχετικές με τον ταχυδρομικό κλάδο και συντόνιζε η  Ένωση των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Ταχυδρομικών Φορέων (PostEurop), με έδρα τις Βρυξέλλες.

Την ΑΔΑΕ εκπροσώπησε ο  Δημήτρης Βέργαδος, τακτικό Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Kαθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς,  που συμμετείχε με ομιλία του. Επίσης, στο συνέδριο παρουσίασε το θέμα: “The assurance of confidentiality in the Postal Sector”, η Ελένη Βαρβαρούση, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Το έργο NEWPOST το οποίο ξεκίνησε το 2018 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο 2021 και στο οποίο συμμετέχει η ΑΔΑΕ, ως συνεργαζόμενος εταίρος (Associated Partner) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ.

Σκοπός του είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων των υπαλλήλων των ταχυδρομείων. Στο έργο συμμετείχαν  φορείς όπως η PostEurop, πάροχοι καθολικών υπηρεσιών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάροχοι εκπαίδευσης, φορείς πιστοποίησης προσόντων και η ΑΔΑΕ. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα Kοινό Πρόγραμμα κατάρτισης για «Υπαλλήλους Θυρίδας» καθώς και «Ταχυδρόμους», συμπεριλαμβάνοντας στο κύριο Πρόγραμμα Σπουδών ξεχωριστές εκπαιδευτικές ενότητες για το Απόρρητο και την Ασφάλεια των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με σκοπό τη θεσμική συνοχή των ταχυδρομικών οργανισμών στην Ε.Ε.

Τα αποτελέσματα του έργου μεταξύ άλλων είναι και η πρώτη Πιστοποίηση ταχυδρομικών υπαλλήλων με τη στήριξη της PostEurop μέσω της οποίας θα παρέχεται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης μετά από εξετάσεις αναγνωρισμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (EuroCert) για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.


Περισσότερες Πληροφορίες:

Πρόγραμμα του Συνεδρίου NEWPOST Project- 2nd European  Postal Sector Conference”: Final Agenda 2nd European Postal Sector Conference – 13th July 2021 Erasmus +    Programme “NEWPOST Project” – PostEurop CSR/Training WG.

Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Έργου NewPost Project: newpostproject.eu/el/

Social media του Έργου:

LinkedIn:https://www.linkedin.com/posts/newpost-project-208a821a7_prof-dimitrios-d-vergados-dr-eleni-varvaroussi-activity-6821329937543249920-_oZ5/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCM03YtloStnL-uKeU9MdtDA

Facebook: https://www.facebook.com/NEWPostProject

https://www.facebook.com/photo?fbid=289277632993977&set=pcb.289477599640647

 

 


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ