Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Εκδηλώσεις


Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων με τίτλο ICT Security Congress, στις 4 Μαρτίου 2015, το οποίο διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών (CIS) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και το Greek ICT Forum. Ένα μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ εκπροσώπησε την Αρχή και εισηγήθηκε με θέμα «Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στην εποχή του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων: Προκλήσεις για τις ανεξάρτητες αρχές». Η κύρια θεματολογία του Συνεδρίου αφορούσε στις στρατηγικές, τεχνολογίες και μεθοδολογίες ασφάλειας που αξιοποιούνται προκειμένου να είναι ασφαλή τα ψηφιακά συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών σε επιχειρήσεις, τράπεζες και δημόσιους φορείς της χώρας.


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ