Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / Η ΑΔΑΕ / Ολομέλεια>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Γεώργιος Ν. Μπακάλης

Βασικές Σπουδές:

  • Bachelor of Engineering Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, City University of New York
  • Master of Engineering Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, City University of New York
  • Master in Business Administration, Πανεπιστήμιο Πειραιά


Επαγγελματική εμπειρία:

  • Διευθυντής Διασφάλισης Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών ΑΔΑΕ (2007 έως σήμερα)
  •  Διευθυντής Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Προϊόντων & Marketing, ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. (2000 - 2006)
  • Τεχνικός Διευθυντής INTERSATA.E (1999 - 2000)
Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρώτυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ