Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Ολομέλειας - Προέδρου

Στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Ολομέλειας - Προέδρου περιλαμβάνονται:

•    Η παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών της Ολομέλειας και την οργανωτική υποστήριξή τους, με σκοπό την αποτελεσματική αρωγή τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
•    Η άρτια συνεργασία με τα μέλη της Ολομέλειας, με σκοπό την υποστήριξη και τη διευκόλυνσή τους κατά την επιτέλεση του έργου τους.
•    Οι αναγκαίες δράσεις για τη συνεργασία του Τμήματος με τις Ομάδες Ελέγχου για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου τους.
•    Η  παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., ιδίως ως προς την πρόσκληση σε συνεδρίαση, σύνταξη Ημερήσιας Διάταξης εκάστης συνεδρίασης και την σχετική ενημέρωση των μελών της Ολομέλειας για το περιεχόμενο αυτής.
•    Η  σύνταξη και η τήρηση των πρακτικών της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., καθώς και η σύνταξη αποσπασμάτων πρακτικών, όποτε απαιτείται.
•    Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων Ολομέλειας, με την συνδρομή και των κατά περίπτωση συντακτών εκάστης εισήγησης και ειδικότερα για την ανάρτηση τους στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον δέοντα χρόνο.
•    Η τήρηση και ενημέρωση του αρχείου εισηγήσεων και αποφάσεων της Α.Δ.Α.Ε. σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία της Αρχής.
•    Η συνεχής υποστήριξη της Διοίκησης στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων της Ολομέλειας και του Προέδρου ,καθώς και στην παρακολούθηση της έγκαιρης  υλοποίησης αυτών.
•    Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων αποφάσεων της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. και αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων ή/και ακροάσεων ενώπιον της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
•    Η  βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων Εισηγήσεων της Α.Δ.Α.Ε. (για δικαστική χρήση κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων).


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ