Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / Η ΑΔΑΕ / Διαδίκτυο>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Διαδίκτυο

Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών, Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου είναι η διασφάλιση του απορρήτου στις διαδικτυακές επικοινωνίες.

Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών, Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου είναι η διασφάλιση του απορρήτου στις διαδικτυακές επικοινωνίες.

Η Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών, Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου είναι αρμόδια για τη μελέτη και τον σχεδιασμό της ασφάλειας των εφαρμογών διαδικτύου, την καταγραφή και αξιολόγηση τεχνολογιών ασφάλειας, την καταγραφή κανόνων συμμόρφωσης, τεχνολογικών προτάσεων, για τη χρήση πρωτοκόλλων και εφαρμογών, την προστασία δεδομένων, τη διασφάλιση του απορρήτου των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων και διασφάλιση απορρήτου από τις δικτυακές υποδομές του διαδικτύου και για την παροχή ελέγχου ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων, τερματικών, δικτυακών υποδομών και συστημάτων μετάδοσης πληροφορίας.

Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ