Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / Η ΑΔΑΕ / Διαδίκτυο>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Διαδίκτυο

Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι αρμόδια για τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων, κατόπιν καταγγελίας, γνωστοποίησης περιστατικού ασφάλειας ή αυτεπαγγέλτως, στους φορείς που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, για ζητήματα που άπτονται της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, της ακεραιότητας των δικτύων και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης, η Διεύθυνση επιλαμβάνεται ερωτημάτων πολιτών και φορέων σχετικά με τις αρμοδιότητες της Α.Δ.Α.Ε. Τέλος, η Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε συστήματα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Α.Δ.Α.Ε.

Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ