Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / Η ΑΔΑΕ / Ταχυδρομεία>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ταχυδρομεία

Διεύθυνση Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Επικοινωνιών

Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Επικοινωνιών είναι η διασφάλιση του απορρήτου των πάσης φύσεως ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Η Διεύθυνση Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Επικοινωνιών είναι αρμόδια για τη διενέργεια αυτεπαγγέλτων ή κατόπιν καταγγελιών τακτικών και έκτακτων ελέγχων στους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς,τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου, την αξιολόγηση Πολιτικών Ασφαλείας, τη τήρηση Μητρώου και αρχείων των παρόχων, τη μελέτη προτύπων και προδιαγραφών που αφορούν στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Επίσης, είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και τη μελέτη των επιπτώσεών τους, την ενημέρωση των πολιτών. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνεται και η συνεργασία με άλλες αντίστοιχες Αρχές στο πλαίσιο της Ε.Ε καθώς και διεθνείς φορείς, για θέματα διασφάλισης του απορρήτου κατά την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

 

Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ