Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Αποφάσεις της ΑΔΑΕ

Απόφαση υπ'αριθμ. 71/2019 (26/03/2019)

Έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «...», που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με το αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ278/04.12.2018 έγγραφο.

Απόφαση υπ'αριθμ. 70/2019 (26/03/2019)

Έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των ταχυδρομικών Υπηρεσιών της εταιρείας «...» (Α.Μ. ΕΕΤΤ …) που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 01/03.01.2019 έγγραφο

Απόφαση υπ'αριθμ. 69/2019 (26/03/2019)

Έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των ταχυδρομικών Υπηρεσιών της εταιρείας «...» (Α.Μ. ΕΕΤΤ …) που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 01/03.01.2019 έγγραφο.

Απόφαση υπ'αριθμ. 67/2019 (3/04/2019)

Απόφαση σχετικά με την εξαίρεση της εταιρείας «……...» από την υποχρέωση υποβολής προς την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε....

Απόφαση υπ'αριθμ. 66/2019 (3/4/2019)

Απόφαση σχετικά με την εξαίρεση της εταιρείας «………..» από την υποχρέωση υποβολής προς την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε....

Απόφαση υπ'αριθμ. 64/2019 (28/03/2019)

Απόφαση επί της από 14.3.2018 ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία ........................με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας κατόπιν της από 20.12.2015 Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού...

Απόφαση υπ'αριθμ. 63/2019 (3/04/2019)

Απόφαση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1695/24-05-2018 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «………», με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών...

Απόφαση υπ'αριθμ. 62/2019 (16/4/2019)

Ζγκριςη τησ από 16 Ιανουαρίου 2019 «Ζκθεςησ Διενέργειασ Σακτικοφ Ελέγχου ςτισ Εγκαταςτάςεισ τησ ....

Απόφαση υπ'αριθμ. 58/2019 (4/02/2019)

Κατάρτιση οριστικού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων και προσληπτέου κατόπιν της υπ’ αριθ. 1/2018 Προκήρυξης. για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης στην Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών...

Απόφαση υπ'αριθμ. 52/2019 (30/01/2019)

Ορισμός νέου μέλους της Ομάδος Ελέγχου (ΟΕ) που ορίστηκε με την Απόφαση 106/2018 της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ με τίτλο «Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στις εταιρείες «……….…….» και «……………..» κατόπιν καταγγελίας με...

Απόφαση υπ'αριθμ. 47/2019 (15/7/2019)

Έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «………………………» που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 240/16-10-2018 έγγραφο.

Απόφαση υπ'αριθμ. 46/2019 (15/7/2019)

Έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των ταχυδρομικών Υπηρεσιών της εταιρείας «……..» (Α.Μ. ΕΕΤΤ …….) που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 287/20.12.2018 έγγραφο.

Απόφαση υπ'αριθμ. 38/2019 (15/7/2019)

Έγκριση της από 14.1.2019 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2495/4.9.2017» και της απαντητικής επιστολής προς τον καταγγέλλοντα, κ. ………………

Απόφαση υπ'αριθμ. 37/2019 (15/7/2019)

Έγκριση της από 13 Δεκεμβρίου 2018 «Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις Εγκαταστάσεις της Εταιρείας ……………»

Απόφαση υπ'αριθμ. 31/2019 (4/02/2019)

Απόφαση επί της ενστάσεως του κ. Θεόδωρου Μοτσενίγου, υποψήφιου για την πλήρωση μιας θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ( Δ.Δ.Υ.Α.Τ.Υ.) της Α.Δ.Α.Ε.

Απόφαση υπ'αροθμ. 30/2019 (23/01/2019)

«Συμμετοχή της Α.Δ.Α.Ε. στη 27η προγραμματισμένη συνάντηση που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ENISA για την εφαρμογή του Άρθρου 13α της Οδηγίας 2009/140/EC από τα Κράτη-Μέλη, αναφορικά με την Ασφάλεια και Ακεραιότητα Δικτύων...

Απόφαση υπ'αριθμ. 27/2019 (23/01/2019)

«Σύσταση ομάδας ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στους παρόχους «...» και «...» στο … σε συνέχεια της καταγγελίας υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ 4298/28.12.2018.»

Απόφαση υπ'αριθμ. 26/2019 (23/01/2019)

«Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στην εταιρεία «…» και την «…», «…» και «…» κατόπιν των με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ ΕΜΠ-257/06.11.18, ΕΜΠ-262/14.11.18, ΑΠΡ-59/16.11.18, ΑΠΡ-60/16.11.18, ΑΠΡ-62/20.11.18,...

Απόφαση υπ'αριθμ. 25/2019 (23/01/2019)

«Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στην εταιρεία «…» κατόπιν γνωστοποίησης περιστατικών παραβίασης απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο … (αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 29/11.06.2018).»

Απόφαση υπ'αριθμ. 24/2019 (23/01/2019)

«Σύσταση ομάδας ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στην εταιρεία ... κατόπιν της καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 4060/11.12.2018»

Αποτελέσματα 61 μέχρι 80 από τα συνολικά 2023
Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρώτυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ