Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το σχέδιο Κανονισμού της ΑΔΑΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                         19.06.2023

                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το σχέδιο Κανονισμού της ΑΔΑΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Η ΑΔΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Κανονισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν όλα τα πρόσωπα που παρέχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών («οι πάροχοι»), για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του ν. 4727/2020. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και το απόρρητο των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των δεδομένων που αποθηκεύονται, μεταδίδονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Στο παρόν σχέδιο, και ειδικότερα στην παράγραφο 7.2και το Παράρτημα Α αυτού, κρίθηκε σκόπιμο και νομοτεχνικά επιβεβλημένο να ενσωματωθούν, τροποποιημένες,οι διατάξεις του σχεδίου Πράξης με θέμα «Κοινοποίηση συμβάντων ασφάλειας με σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των δικτύων και υπηρεσιών από τους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών».», επί του οποίου έχει ήδη πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση από την Αρχή κατόπιν της υπ’ αριθμ. 507/2022 απόφασής της.

Ο παρών Κανονισμός θα αντικαταστήσει τους υφιστάμενους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ, ήτοι τον Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφαση της ΑΔΑΕ, ΦΕΚ Β΄2715/2011) και τον Κανονισμό για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (υπ’ αριθμ. 205/2013 Απόφαση της ΑΔΑΕ, ΦΕΚ Β΄1742/2013).

Η ΑΔΑΕ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις και τις απόψεις τους στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης μέχρι την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: neos_kanonismos@adae.gr

Οι απαντήσεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως (περιλαμβάνοντας στοιχεία της εταιρείας, του φυσικού προσώπου καθώς και  στοιχεία επικοινωνίας), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους για τυχόν διευκρινίσεις. Ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ