Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Κανονιστικές Πράξεις της ΑΔΑΕ

Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 2715/17-11-2011) και (ΦΕΚ Β' 939/02-03-2022)


Ο Κανονισμός  για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Απόφαση 165/2011, ΦΕΚ Β' 2715/17-11-2011) αντικαθιστά τους Κανονισμούς που ορίζονται στα ΦΕΚ Β' 87/2005 και ΦΕΚ Β' 88/2005. Ο Κανονισμός διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΦΕΚ Β' 2715/17-11-2011

Η υπ’ αριθμ.165/2011 Απόφαση της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), τροποποιήθηκε ως προς τη διάταξη της παρ. 4.2.2 του Άρθρου 4 της Απόφασης 165/2011, αναφορικά με την υποχρέωση εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού των παρόχων, η οποία αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το υπόχρεο πρόσωπο μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του (υπαλλήλων ή/και συνεργατών) σχετικά με την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών και τις τροποποιήσεις αυτής, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα (κατ’ ελάχιστον μία φορά τον χρόνο), διατηρώντας το σχετικό αρχείο εκπαιδεύσεων, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το εκπαιδευτικό υλικό. Η εκπαίδευση θα πρέπει να εξασφαλίζει την προσήκουσα επιμόρφωση του προσωπικού και να περιλαμβάνει αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της οποίας περιλαμβάνονται στο σχετικό αρχείο εκπαιδεύσεων. Σε περίπτωση τροποποίησης των διαδικασιών, τεχνικών οδηγιών ή άλλων δευτερογενών εγγράφων που σχετίζονται με την υλοποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, το υπόχρεο πρόσωπο πραγματοποιεί αμελλητί ενημέρωση του προσωπικού».

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ Β' 939/02-03-2022 με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.165/2011 Απόφασης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011) από τον ακόλουθο σύνδεσμο: ΦΕΚ Β' 939/02-03-2022

 

 


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ