Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βουλή & Υπουργεία

 
http://www.parliament.gr
 • Υπουργείο Εσωτερικών
http://www.ypes.gr
 • Υπουργείο Εξωτερικών
http://www.mfa.gr
 • Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
http://www.mnec.gr
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης
http://www.ministryofjustice.gr
 • Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
http://www.yme.gov.gr
  

Ανεξάρτητες Αρχές & Ρυθμιστικές Αρχές

 
 • Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
http://www.asep.gr
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
http://www.dpa.gr
 • Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
http://www.eett.gr
 • Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
http://www.esr.gr/
 • Συνήγορος του Πολίτη
http://www.synigoros.gr/
 • Συνήγορος του Καταναλωτή
http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html

  

Άλλοι σύνδεσμοι

 
 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
http://www.ekdd.gr
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
http://www.gsrt.gr/
 • Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
http://www.gspa.gr
 • Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html
 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας
http://www.grnet.gr/
 • Οδηγός του Πολίτη

http://www.odigostoupoliti.eu/

 • Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/section/pshfiakh-sugklish
 • Διαδικτυακός Τόπος του Ελληνικού Κόμβου Ασφαλούς Διαδικτύου
http://www.saferinternet.gr/

Θεσμικά όργανα της ΕΕ & Οργανισμοί

 
 • Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

http://www.ombudsman.europa.eu/el/home.faces

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή

http://ec.europa.eu/index_el.htm

 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

https://www.europarl.europa.eu/portal/el

 • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
https://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/
 • Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

https://www.eesc.europa.eu/el

 • European Network and Information Security Agency (ENISA)

http://www.enisa.europa.eu/index.htm

 • International Telecommunication Union (ITU)

http://www.itu.int/

 • Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)

http://www.osce.org/

 • EUROSTAT

http://ec.europa.eu/eurostat

 • Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)

http://www.oecd.org/

 • Computer Emergency Response Team (CERT)

http://www.cert.org

 • European Emergency Number Association

http://www.eena.org/

  

Ευρωπαϊκή Νομολογία & Νομοθεσία

 

 • Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

 

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=el

 • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

 • Δίκαιο και εκδόσεις της Ε.Ε.

http://publications.europa.eu/el/web/about-us/who-we-are

  

Ευρωπαϊκοί & Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης

 
 • European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC)

http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm

 • European Committee for Standardisation (CENORM)

http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm

 • European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

http://www.etsi.org/

 • International Οrganization for StandardizationSO)

http://www.iso.org

Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ