Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ερωτηματολόγιο

Σκοπός της παρόντος ερωτηματολογίου, είναι η καταγραφή των απόψεών σας σχετικά με την διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ. Η συμπλήρωση του συμβάλλει στη συνεχή αξιολόγηση της Πύλης και στην ανάληψη των απαραίτητων βελτιωτικών δράσεων, όπου χρειάζεται, προς όφελος των χρηστών της, των πολιτών και των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ταχυδρομείων. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που ακολουθεί.

1. Ποιο είναι το φύλο σας; *

Άνδρας
Γυναίκα

2. Ποια είναι η ηλικία σας; *

Έως 20 ετών
21-30
31-40
41-50
51-60
Άνω των 60 ετών

3. Πως μάθατε για την διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ; *

Κάνοντας πλοήγηση στο διαδίκτυο / από μηχανή αναζήτησης
Από ενημερωτικό έντυπο της ΑΔΑΕ
Από άρθρο σε εφημερίδα/περιοδικό
Από σύνδεσμο (link) σε άλλη ιστοσελίδα
Μου το είπαν
Άλλο, προσδιορίστε:

4. Ποιός είναι ο λόγος επίσκεψης σας στην διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ; *

Ενημέρωση για τον ρόλο της ΑΔΑΕ
Ενημέρωση για το απόρρητο των επικοινωνιών
Καταγγελία/ερώτημα για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών
Άλλος:

5. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την πληροφόρηση που παρέχει η διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ; *

Πάρα πολύ
Πολύ
Λίγο
Καθόλου

6. Πόσο εύκολη ήταν η αναζήτηση πληροφοριών στον ιστότοπο *

Πάρα πολύ
Πολύ
Λίγο
Καθόλου

7. Πώς θα αξιολογούσατε τον ιστότοπο της ΑΔΑΕ ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα; *

Άριστο
Πολύ ικανοποιητικό
Ικανοποιητικό
Αποδεκτό

8. Προτάσεις βελτίωσης ιστότοπου και προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να βελτιωθεί ή προστεθεί στην παρεχόμενη πληροφόρηση του διαδικτυακού τόπου και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει;

Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρώτυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ